Privacy Policy

Watertechniek Zeeland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van ) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Watertechniek Zeeland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/6/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en wie eronder welke voorwaarden deze gegevens met derden worden gedeeld.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking
Watertechniek Zeeland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor-en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt,bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-Bankrekeningnummer

Watertechniek Zeeland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij Watertechniek Zeeland zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.
  • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs opstelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Watertechniek Zeeland verkoopt uw gegevens niet
Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens
Watertechniek Zeeland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn.

Cookies
Watertechniek Zeeland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Watertechniek Zeeland gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en
deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Watertechniek Zeeland geen cookies ontvangt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watertechniek Zeeland en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming bezwaar op de verwerkingen uw persoonsgegevens sturen naar info@watertechniekzeeland.nl. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen we u daarvan per email op de hoogte.

Contactgegevens
Watertechniek Zeeland
Ondernemersweg 55
4501 WD OOSTBURG
T:0117-451116
E:info@watertechniekzeeland

Contactpersoon voor privacyzaken
Erlinde van Oirschot