Garantievoorwaarden

U krijgt bij Watertechniek Zeeland 20 jaar garantie op de producten. Op eventuele uitgevoerde montage door Watertechniek Zeeland zit 1 jaar garantie.

Geen garantie wordt gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan Watertechniek Zeeland. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.